FORSIDE
NMHL
NYHETER
AKTIVE MEDLEMMER
KURS/SAMLINGER
MEDLEMSSIDER
TERMINLISTE

GAVE:

Det hender fra tid til annen at vi får henvendelse fra privatpersoner og bedrifter som ønsker å gi en liten gave/honnør til oss. Bruk vårt kontonummer:

2351.21.12358

Merk gjerne deres bidrag med "gave fra NN"

Tusen takk!

NÅ KAN DU "VIPPSE" PENGER TIL OSS.

Ved støtte og gaver bruk nummer:

 86673

Ved kurs og samlinger bruk nummer:

86382

 

 

Org.nr 993 501 786

Kontonr: 2351.21.12358

Bank: Nes Prestegjelds Sparebank


Fakta om oss:

  • opprettet 6.desember 2002.

  • dekker områdene Rollag, Nore og Uvdal, Flå, Nes, Gol, Ål og Hemsedal

  • 24 betalende medlemmer, 13 trener aktivt fordelt på dalførene Numedal og Hallingdal.

  • 4 er godkjente både lavine og ettersøkning, 2 er godkjent for lavinesøk, 4 på ettersøkning, samt 1 lavine og katastrofe.

  • treninger èn til to dager pr uke.

  • arrangerer fast Vintersamling i januar, St.Hans-samlinga i Ljøtelendet (Tunhovd), og den siste er Høstsamlinga i oktober på Torpomoen.

  • annet hvert år er vi teknisk ansvarlig for Buskerud distrikts vinterkurs.

  • hører til under Norske Redningshunder Buskerud distrikt.


STYRET 2017      
Styreleder Frode Haraldseth 452 70 451 froharal@online.no
Sekr./nestleder Thomas Øye 913 32 124 thomas.oye@defa.com
Kasserer Ingvild Ertsås 930 53 272 ingvild.ertsaas@online.no
Styremedlem Magne Aarvelta  416 98 028 aarvel@online.no
Styremedlem Ingrid Frostholm Larsen 957 98 592 ingrid_seterstoen@hotmail.com
Varamedlem Bodil Irene Lindquist 456 17 294 bodil_irene@hotmail.com
 
AKTIVITETSKOMMITÈ      
Leder Frode Haraldseth 452 70 451 froharal@online.no
Medlem 1 Tonje Moen Hanssen   900 41 030 post@redningshunden.com
Medlem 2 Iren Bernes 466 79 045 iren.bernes@icloud.com
Medlem 3 Terje Olsen 412 06 348 terje@bekarweb.no
VALGKOMMITÈ 2017      
Leder Gunn Eva Østdahl    
Medlem Ann-Kristin Tørrissen    
Medlem Inger Th. Sundbye